Pasākums

Gregoriskie dziedājumi

 

Dalībnieki

Schola Cantorum Riga 
Mākslinieciskais vadītājs Guntars Prānis